Be the world ’s preeminent producer of water-soluble polymers.

 

Assure our clients the most reliable source and the broadest range of polymers and services, with the quality and price they need to meet their important performance goals.

Lịch Sử Hình Thành

Có trụ sở chính được đặt tại Pháp, SNF là nhà sản xuất polyacrylamide lớn nhất thế giới

 

Các polyme tan trong nước được sử dụng trong sản xuất nước uống, xử lý nước thải, tăng cường phục hồi dầu, khai thác khoáng sản, làm giấy,trong nông nghiệp, dệt may và mỹ phẩm. SNF hiện có khách hàng tại hơn 130 quốc gia. 

Tập đoàn SNF bao gồm các công ty con và công ty liên doanh ở hơn 30 quốc gia và điều hành 23 địa điểm sản xuất ở châu Âu, châu Á, Úc và Châu M